Helpu chi i Helpu eich Hun – y rhaglen hunan reoli COPD newydd yn Ne Cymru

Os ydych chi wedi cael gwybod yn ddiweddar bod clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD) arnoch chi, neu fod gennych ffurf gymedrol o’r cyflwr, gall ein rhaglen hunan-reoli newydd helpu.

Mae Helpu Chi i Helpu’ch Hun yn rhaglen addysg ac ymarfer corff, rhad ac am ddim, ar gyfer pobl sydd â ffurf gymedrol ar y cyflwr. Bydd y rhaglen yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i chi allu rheoli eich cyflwr, a byw bywyd i’r eithaf.

Mae’r rhaglen hon, dros saith wythnos, yn cael ei hariannu gan Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a byddwch chi’n dysgu popeth am beth yw COPD, a sut i’w reoli. Byddwch chi’n dysgu sut i ddelio efo diffyg anadl, trin meddyginiaethau a phyliau, a sut i ofalu amdanoch eich hun.

Cewch asesiad byr ar y cychwyn. Yna, bydd sesiwn am ddwy awr pob wythnos, dros chwe wythnos. Cynhelir y cwrs gan un o gydlynwyr rhaglenni y BLF, sy’n weithiwr gofal iechyd proffesiynol ac â phrofiad o ofalu am rywun sydd â’r cyflwr.

Ar y rhaglen, byddwch chi’n dysgu sut i addasu i fywyd pob dydd efo COPD, a bydd hyn yn rhoi’r hyder a’r annibyniaeth i chi edrych ar ôl eich ysgyfaint.

 diddordeb?  Dewiswch un o’r lleoliadau sydd ar gael o’r rhestr isod er mwyn darllen rhagor am gwrs wrth eich ymyl chi:

Abertawe

Canolfan Hamdden Penlan, Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe SA5 7BU

Nid oes unrhyw gyrsiau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.

Blaenau Gwent

Canolfan Hamdden Ebbw Vale, Lime Ave, Ebbw Vale NP23 6GL
Dydd Mawrth, 1.15-3.15yh
Dydd Mawrth 21 Ebrill – 2 Mehefin

Cofrestrwch eich diddordeb

Bro Castell-Nedd

Canolfan Hamdden Bro Castell-Nedd, Chain Rd, Glynneath, Castell-Nedd SA11 5HW

Nid oes unrhyw gyrsiau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.

Cwm Cynon

Canolfan Hamdden Abercynon, Parc, Abercynon, Mountain Ash CF45 4UY
Dydd Iau, 12.30-2.30yh
Dydd Iau 12 Mawrth – Dydd Iau 23 Ebrill

Cofrestrwch eich diddordeb

Cwm Rhondda

Canolfan Hamdden Rhondda Fach, Stryd Ddwyrain, Tylorstown CF43 3HR

Nid oes unrhyw gyrsiau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.

Casnewydd

Canolfan Casnewydd 1 Kingsway, Casnewydd NP20 1UH
Dydd Gwener 10yb-12yh
Dydd Gwener 24 Ebrill – 5 Mehefin

Cofrestrwch eich diddordeb

Gorseinon

Canolfan Hamdden Penyrheol, Heol Pontardulais, Gorseinon, Abertawe SA4 4LP 

Nid oes unrhyw gyrsiau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.

Llantrisant

Canolfan Hamdden Llantrisant, Tir Meirbon Lane Southgate Park CF72 8DJ
Dydd Iau, 3.30-5.30yh
Dydd Iau 12 Mawrth – Dydd Iau 23 Ebrill

Cofrestrwch eich diddordeb

Maesteg

Old Forge Site Nant-y-Crynwydd, Maesteg CF34 9EB

Nid oes unrhyw gyrsiau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.

Merthyr Tidful

Canolfan Hamdden Merthyr Tidful, Merthyr Tidful CF48 1UT
Dydd Iau 12-2yh
Dydd Iau 7 Mai – Dydd Iau 18 Mehefin

Cofrestrwch eich diddordeb

Pen-y-Bont

Canolfan Bywyd Pen-y-Bont, Stryd Angel, Pen-y-Bont CF31 4AH

Nid oes unrhyw gyrsiau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.

Pontardawe

Canolfan Hamdden Pontardawe, Parc Ynysderw, Pontardawe SA8 4EG

Nid oes unrhyw gyrsiau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.

Tredegar Newydd

Canolfan Hamdden Tredegar Newydd, Parc Grove, Tredegar Newydd NP24 6XF

Nid oes unrhyw gyrsiau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.