Helpu chi i Helpu eich Hun – y rhaglen hunan reoli COPD newydd yn Ne Cymru

Ydych chi wedi cael diagnosis o COPD yn ddiweddar? Neu a oes gennych chi ffurf gymedrol ar y cyflwr? Os felly, gall ein rhaglen hunan reoli newydd eich helpu chi.

Ar y cyd â Chronfa Loteri Fawr Cymru, rydym wedi rhoi rhaglen addysg ac ymarfer corff at ei gilydd, sy’n para 7 wythnos, i’ch helpu chi ddod i ddeall eich cyflwr yn well. Bydd y rhaglen yn gwella eich iechyd, ac yn rhoi’r hyn sydd angen arnoch chi i gadw’n actif a rheoli eich cyflwr yn annibynnol.

Cydlynydd Rhaglenni y BLF a fydd yn cynnal y rhaglen, ochr yn ochr â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol, a thiwtor gwirfoddol sydd â phrofiad o fyw gyda COPD.

Bydd y rhaglen ar ffurf 7 sesiwn sy’n para dwy awr, ac yn gymysgedd o  addysg ac ymarfer corff.  Bydd y rhaglen yn edrych ar y meysydd hyn:

  • Deall COPD a hunanreolaeth
  • Rheoli diffyg anadl
  • Bod yn actif
  • Rheoli pyliau a meddyginiaethau
  • Gofalu amdanoch eich hun

Rydym wrthi’n casglu enwau ar gyfer y rhaglenni hyn:

Pen-y-Bont
Canolfan Bywyd Pen-y-Bont, Stryd Angel, Pen-y-Bont CF31 4AH
Dydd Mawrth 2-4yh
Dydd Mawrth 25 Mehefin – 6 Awst

Cofrestrwch eich diddordeb 

Pontardawe
Canolfan Hamdden Pontardawe, Parc Ynysderw, Pontardawe SA8 4EG
Dydd Iau, 12-2yh
Dydd Iau 27 Mehefin- 8 Awst

Cofrestrwch eich diddordeb

Abertawe
Canolfan Hamdden Penlan , Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe SA5 7BU
Dydd Mawrth 11.30yb-1.30pyh
Dydd Mawrth 25 Mehefin – Dydd Mawrth 13 Awst

Cofrestrwch eich diddordeb

Cwm Cynon
Canolfan Hamdden Abercynon, Parc, Abercynon, Aberpennar, CF45 4UY
Dydd Iau 12.30-2.30yh
Dydd Iau 6 Mehefin – Dydd Iau 18 Gorffennaf

Cofrestrwch eich diddordeb

Cwm Rhondda
Canolfan Hamdden Rhondda Fach, Stryd Ddwyrain, Tylorstown CF43 3HR
Dydd Iau 3.30-5.30yh
Dydd Iau 23 Mai – Dydd Iau 4 Gorffennaf

Cofrestrwch eich diddordeb

Casnewydd
Canolfan Casnewydd, 1 Kingsway, Casnewydd NP20 1UH
Dydd Gwener, 12-2.15yh
Gwener 14 Mehefin – 16 Gorffennaf

Cofrestrwch eich diddordeb

Blaenau Gwent
Canolfan Hamdden Ebbw Vale, Lime Ave, Ebbw Vale NP23 6GL
Dydd Mawrth, 1.15-3.15yh
Dydd Mawrth 2 Gorffennaf – 13 Awst

Cofrestrwch eich diddordeb

Tredegar
Canolfan Hamdden Tredegar, Grove Park, New Tredegar NP24 6XF
Dydd Mawrth, 10yb-12yh
Dydd Mawrth 2 Gorffennaf – 13 Awst

Cofrestrwch eich diddordeb