Helpu chi i Helpu eich Hun – y rhaglen hunan reoli COPD newydd yn Ne Cymru

Os ydych chi wedi cael gwybod yn ddiweddar bod clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD) arnoch chi, neu fod gennych ffurf gymedrol o’r cyflwr, gall ein rhaglen hunan-reoli newydd helpu.

Mae Helpu Chi i Helpu’ch Hun yn rhaglen addysg ac ymarfer corff, rhad ac am ddim, ar gyfer pobl sydd â ffurf gymedrol ar y cyflwr. Bydd y rhaglen yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i chi allu rheoli eich cyflwr, a byw bywyd i’r eithaf.

Mae’r rhaglen hon, dros saith wythnos, yn cael ei hariannu gan Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a byddwch chi’n dysgu popeth am beth yw COPD, a sut i’w reoli. Byddwch chi’n dysgu sut i ddelio efo diffyg anadl, trin meddyginiaethau a phyliau, a sut i ofalu amdanoch eich hun.

Cewch asesiad byr ar y cychwyn. Yna, bydd sesiwn am ddwy awr pob wythnos, dros chwe wythnos. Cynhelir y cwrs gan un o gydlynwyr rhaglenni y BLF, sy’n weithiwr gofal iechyd proffesiynol ac â phrofiad o ofalu am rywun sydd â’r cyflwr.

Ar y rhaglen, byddwch chi’n dysgu sut i addasu i fywyd pob dydd efo COPD, a bydd hyn yn rhoi’r hyder a’r annibyniaeth i chi edrych ar ôl eich ysgyfaint.

 diddordeb?  Dewiswch un o’r lleoliadau sydd ar gael o’r rhestr isod er mwyn darllen rhagor am gwrs wrth eich ymyl chi:

Pen-y-Bont

Canolfan Bywyd Pen-y-Bont, Stryd Angel, Pen-y-Bont CF31 4AH
Dydd Llun 2-4yh
Dydd Llun 9 Medi – 21 Hydref

Cofrestrwch eich diddordeb 

Pontardawe

Canolfan Hamdden Pontardawe, Parc Ynysderw, Pontardawe SA8 4EG
Dydd Iau, 12-2yh
Dydd Iau 12 Medi – 24 Hydref 

Cofrestrwch eich diddordeb

Abertawe

Canolfan Hamdden Penlan , Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe SA5 7BU
Dydd Mercher, 1-3yh
Dydd Mercher 11 Medi – 23 Hydref

Cofrestrwch eich diddordeb

Bro Castell-Nedd

Canolfan Hamdden Bro Castell-Nedd, Chain Rd, Glynneath, Castell-Nedd SA11 5HW
Dydd  Mawrth, 12.45-2.45yh
Dydd Mawrth 10 Medi – 22 Hydref

Cofrestrwch eich diddordeb

Cwm Cynon

Canolfan Hamdden Abercynon, Parc, Abercynon, Aberpennar, CF45 4UY
Dydd Iau 12.30-2.30yh
Dydd Iau 12 Medi –24 Hydref

Cofrestrwch eich diddordeb

Cwm Rhondda

Canolfan Hamdden Rhondda Fach, Stryd Ddwyrain, Tylorstown CF43 3HR

Nid oes unrhyw gyrsiau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.

Casnewydd

Canolfan Casnewydd, 1 Kingsway, Casnewydd NP20 1UH
Dydd Gwener, 12-2.15yh
Gwener 20 Medi – 1 Tachwedd

Cofrestrwch eich diddordeb

Blaenau Gwent

Canolfan Hamdden Ebbw Vale, Lime Ave, Ebbw Vale NP23 6GL
Dydd Mawrth, 1.15-3.15yh
Dydd Mawrth 24 Medi – 5 Tachwedd

Cofrestrwch eich diddordeb

Tredegar Newydd

Canolfan Hamdden Tredegar, Grove Park, New Tredegar NP24 6XF
Dydd Mawrth, 10yb-12yh
Dydd Mawrth 24 Medi – 5 Tachwedd.

Cofrestrwch eich diddordeb