Etholiad Cyffredinol Cymru: Sefyll dros ysgyfaint Cymru

Ar ryw adeg yn ein bywyd, bydd gan un ym mhob pump ohonom gyflwr ar yr ysgyfaint. Ledled y DU, mae miliynau yn fwy mewn perygl. Y ni yw’r unig elusen yn y DU sydd yn gofalu am ysgyfaint Cymru, ac yn y maniffesto hwn bwriadwn ddod ag anghenion pobl sydd â chyflyrau ar yr ysgyfaint i’r pen blaen wrth lunio polisïau.

Partnership logo 2020
Produced by Asthma + Lung UK

Er mwyn gwella bywydau rydym angen wneud pedwar peth:  

Mae yna bethau syml y gallwn ni i gyd eu gwneud. A gallwch addo gwneud rhai o'r pethau hynny isod.

Gyda ein gilydd, gallwn adeiladu dyfodol glanach, gwyrddach ac iachach i pawb yng Nghymru. Os gwelwch yn dda, cysylltwch gyda eich ymgeiswyr yr Senedd i gefnogi ein maniffesto a haddewidion.

Addewid 1: Atal

Rwy'n credu bydd rhaid i'r Senedd nesaf gweithio i basio Deddf Aer Glân i Gymru fel y gallwn ni i gyd anadlu aer glân trwy ysgyfaint iach.

Sut allwn ni atal clefyd yr ysgyfaint

Addewid 2: Gwneud diagnosis

Rwy'n credu bydd rhaid i'r Senedd nesaf gyflwyno rhaglen sgrinio'r ysgyfaint dros Cymru, er mwyn sicrhau bod gan bawb ddiagnosis da ar gael.

Sut allwn ddiagnosio glefyd yr ysgyfaint

Addewid 3: Trin

Mae ein hiechyd yn ofnadwy of pwysig. Rhaid inni wneud siwr bod Gymru yn gael yr gofal gorau. Rhaid i Lywodraeth Cymru nesaf ddarparu cynllun cyflenwi iechyd anadlol newydd i sicirhau hyn.

Sut allwn ni drin clefyd yr ysgyfaint

Addewid 4: Byw yn well gyda cyflwr

Dim ots lle rydych chi yn byw yng Nhymru, os oes angen mynedidad at adsefydlu ysgyfeiniol, dylai fod ar gael. Rydywf eisiau yr Senedd nesaf gynyddu mynediad i PR i phawb sydd â COPD ysgafn, bronciectasis ac IPF.

Sut allwn ni helpu pobl i fyw gyda chlefyd yr ysgyfaint