BLF Cymru

Sefydlwyd y British Lung Foundation yng Nghymru yn 2005.

Mae’r BLF yn gweithio i’r un ym mhob pump o bobl ar draws y wlad sydd â chyflwr ar eu hysgyfaint, a gyda’u teuluoedd hefyd.

Mae etifeddiaeth ddiwydiannol Cymru yn gyfoethog ac yn destun balchder, felly hefyd ysbryd ei phobl ac agosatrwydd ei chymunedau.

Ond mae nifer y bobl yng Nghymru sydd â chlefyd ar eu hysgyfaint y tu hwnt i reswm – a dyma lle mae gennym ni ran i’w chwarae.

Sut rydym ni’n helpu:

  • Rydym yn cefnogi pobl sydd â chlefyd ar eu hysgyfaint, eu teuluoedd a’u gofalwyr.
  • Rydym yn codi ymwybyddiaeth o glefyd yr ysgyfaint, yn lleol ac yn genedlaethol.
  • Rydym yn ymgyrchu i ofalu bod clefyd yr ysgyfaint yn flaenoriaeth genedlaethol yng Nghymru. 
  • Rydym yn gweithio gyda sefydliadau eraill, fel grwpiau gwirfoddol, y GIG a Chynulliad Cenedlaethol Cymru, i wella gwasanaethau ar draws Cymru. 

Lawrlwythwch ein gwybodaeth iechyd yr ysgyfaint yng Nghymraeg. Download our lung health information in the Welsh language.