Gwybodaeth yng Nghymraeg / Welsh language health information

Lawrlwythwch ein gwybodaeth iechyd yr ysgyfaint yng Nghymraeg. Download our lung health information in the Welsh language.

Byw efo cyflwr ar yr ysgyfaint / Living with a lung condition:

Ffibrosis yr ysgyfaint / Pulmonary fibrosis

Apnoea Cwsg Ataliol / Obstructive Sleep Apnoea​